ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Kovačićeva 14,
42240 Ivanec
Naši proizvodi
Pah

HIDROŠKRIPAC PAH


Pomoću ovih hidroškripaca mogu se na navojnom vretenu, pomoću male sile na ručici, odnosno malog zakretnog momenta, proizvesti razmjerno velike sile stezanja. Proizvedena stezna sila meko djeluje na predmet koji se steže, isključujući svako pomicanje u fazi stezanja, čime je omogućena velika preciznost stezanja.VRSTE HIDROŠKRIPACA:

 

 

 

VRSTE STEZNIH ČELJUSTI NA HIDROŠKRIPCIMA

Narovašena: PAH0
PAH1
PAH2
PAH3
Sa V žljebom: PAH0
PAH1
PAH2
PAH3
Brzo izmjenjiva: PAH0
PAH1
PAH2
PAH3
Sa steznim
potisnikom:
PAH0
PAH1
PAH2
PAH3

 

 

Glavni dijelovi lijevani su iz specijalnog lijeva, što osigurava krutost i postojanost geometrije u fazi stezanja.

Hidrosustav koji proizvodi steznu silu, ne nalazi se kao poseban agregat u samom škripcu, već je integralno ugrađen u navojno vreteno. Uslijed toga mehanički dijelovi škripca ne zavise uopće o upotrebljenoj hidraulici. Radi stvaranja konačne stezne sile pomoću hidrosustava ugrađenog u navojno vreteno hidroškripci PAH imaju veliku prednost pred ostalim škripcima.


Osim ove postoje slijedeće prednosti:

1. Dva uzdužna proreza na prirubnici donjeg dijela škripca omogućuju da se taj škripac, kada se isti postavlja poprečno na T-utore stola alatnog stroja, pričvrsti uvijek s 4 vijka, što osigurava da se kod obrade koristi što veća raspoloživa rezna sila.


2. Plohe na hidroškripcu i klizaču, na koje se mogu pričvrstiti razne stezne čeljusti, točno su brušene i okomito usmjerene na vodilice, što omogućuje pri izmjeni točan prihvat svakog izmjenjivog para čeljusti.


3. Veliko područje stezanja odnosno veliki otvor čeljusti razdijeljen je na dva stupnja koji se međusobno nešto prekrivaju, a preudešavanje je moguće izvršiti unutar nekoliko sekundi, jer je pri toj operaciji potrebno premjestiti samo maticu navojnog vretena od jednog čvrstog graničnika do drugog, a da se kod toga ništa ne demontira, već se samo izvuče jedan svornjak i nakon povlačenja klizača  i vretena u novi položaj isti se opet utisne rukom.


4. Matica navojnog vretena visi slobodno u žlijebu donjeg dijela škripca i kod prijelaza iz jednog područja stezanja u drugi, strugotina koja se eventualno nalazi u žlijebu, ne može blokirati premještanje matice.


5. Radi čiščenja donjeg dijela škripca i žlijeba u tom dijelu može se bez daljnjega gornji dio-klizač zajedno s hidrauličkim vretenom, nakon toga se jedan ili dva svornjaka rukom izvuku iz svog ležišta-potpuno skinuti s vodilica i cijeli škripac očisti.


6. U svim slučajevima, gdje je stezanje pomoću ručice radi pomanjkanja prostora otežano ili onemogućeno, može se zakretanjem ručne ožljebljene puškice vretena bez daljnjega proizvesti sila stezanja od više desetaka KN.


7.Hidroškripac se isporučuje s ugrađenim glatkim čeljustima, dok se ostale vrste čeljusti mogu naručiti kao vanredni pribor i prema potrebi izmjenjivati.

Naši proizvodi
>> Agitas
>> Gum 220
>> Uoza-55
>> Pah
>> Dgd 100
>> Osag
>> Sdd
>> Dg-100
Kontakt
Sva prava pridržana © 2010 Itas | Web izrada Abacus