ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Kovačićeva 14,
42240 Ivanec
Kontakti
ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Kovačićeva 14,
42240 Ivanec - p.p. 24

Matični broj 02158990
OIB 78997564994
Porezni broj HR78997564994

Žiro računi:
HR2423600001101930317
HR1423860021110072286


IZVRŠNI DIREKTOR
Dragutin Varga
dvarga@itas.hr
Tel.: ++385 (0)42 409 964
Mob.: 091 440 9004

VODITELJ PROIZVODNJE
Renato Zagorščak 
rzagorscak@itas.hr 
Tel.: ++385 (0)42 409 974 
Mob.: 091 440 9049

VODITELJ KOMERCIJALE VODITELJ USLUGA
Goran Vrtarić
gvrtaric@itas.hr
Tel.: ++385 (0)42 409 943
Fax.: ++385 (0) 42 409 941
Mob.: 091 440 9063
Željko Friščić  
techno@itas.hr
Tel.: ++385 (0)42 409 972
Fax.: ++385 (0) 42 409 941
Mob.: 091 440 9003
INOKORESPODENT
Martina Solina
itas.management@itas.hr 
Tel.: ++385 (0)42 409 978 
Fax.: ++385 (0)42 409 941 
Mob.: 091 440 9047

TAJNICA RUKOVODIOC RAČ.I FINANCIJA
Ljiljana Harjač
dvarga@itas.hr
Tel.: ++385 (0)42 409 964
Fax.: ++385 (0)42 409 965
Mob.: 091 440 9030
Zvjezdana Hehet
zhehet@itas.hr
Tel.: ++385 (0)42 409 973
Fax.: ++385 (0) 42 409 977
Mob.: 091 440 9005


Naziv tvrtke ITAS-PRVOMAJSKA d.d. tvornica alatnih strojeva
Skraćeni naziv ITAS­-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Sjedište tvrtke Ivana Gorana Kavačića 14, 42240 Ivanec
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar Trgovački sud u Varaždinu
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar MBS 070076424
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva 11 406 250,00 Kn, uplaćeno u cijelosti
ukupan broj izdanih dionica
/ nominalni iznos dionice
1 140 625 dionica
/ 1 dionica = 10 Kn
Prokurist Hrvoje Pažin
Izvršni direktor Dragutin Varga
Predsjednik Upravnog odbora Branimir Vlajo
Zamjenik predsjednika upravnog odbora Vladimir Kurečić
Članovi upravnog odbora
Zvjezdana Hehet, Slavko Konjević
Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. / Heinzlova 62a 10002 Zagreb, broj računa 5789354
Naši proizvodi
>> Agitas
>> Gum 220
>> Uoza-55
>> Pah
>> Dgd 100
>> Osag
>> Sdd
>> Dg-100
Kontakt
Sva prava pridržana © 2010 Itas | Web izrada Abacus