Naziv projekta korisnika:

Optimizacija poslovnih procesa poduzeća ITAS-PRVOMAJSKA d.d. uvođenjem IKT rješenja

Sažetak projekta:

Poduzeće ITAS-PRVOMAJSKA d.d. uočilo je prilike za proširenje poslovanja na domaćem i stranom tržištu, ali zbog zastarjelosti postojeće IKT opreme i rješenja nije u mogućnosti iskoristiti te prilike i adekvatno odgovoriti na stalno rastuće zahtjeve tržišta i kupaca. Stoga je poduzeće odlučilo provesti ovaj projekt, koji uključuje ulaganje u hardver, softver i edukaciju zaposlenika. Time će se modernizirati poslovanje, ojačati pozicija na postojećim tržištima i omogućiti izlazak na nova, prije svega inozemna tržišta. Za ciljnu skupinu vlasnike će rezultirati povećanjem prihoda i konkurentnosti, a za zaposlenike boljim uvjetima rada i povećanjem kompetencija, kroz kontinuirana usavršavanja.

Misija, vizija i ciljevi:

Vizija:
Kontinuiranim ulaganjem u nove tehnologije te u stjecanje novih znanja i vještina zaposlenika, postati renomirani proizvođač na domaćem i međunarodnom tržištu u području djelatnosti. Proizvodnjom kvalitetnih i cjenovno prihvatljivih proizvoda stvoriti prepoznatljivost i konkurentnost poduzeća te time u konačnici i ojačati poziciju poduzeća na tržištu.

Misija:
Proizvoditi proizvode visoke kvalitete u svom području djelatnosti, poštujući zadane standarde i individualne zahtjeve i potrebe svakog kupca. Kontinuirano ulagati financijske resurse u unaprjeđenje proizvodnih kapaciteta i ljudskih potencijala poduzeća. Nuditi klijentima pouzdanost i partnerski odnos po načelu kvalitete i poslovne uspješnosti.

Ciljevi:
Razviti i unaprijediti stručnost i kvalifikacije zaposlenika poduzeća kako bi oni postali jedan od najvažnijih resursa. Modernizacijom IKT opreme te budućim ulaganjima u obnovu strojnog parka želi se omogućiti da proizvodni kapaciteti održavaju korak s najnovijim tehnološkim rješenjima dostupnim na tržištu. Održavanjem visoke kvalitete proizvoda i usluga ostvarit će se status prepoznatog i poželjnog poslovnog partnera na domaćem i stranom tržištu. Konstantnim razvojem ostvarit će se pozitivni poslovni rezultati i povećati tržišni udio i prihodi od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta: 1.367.454,70 kn