Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa poduzeća ITAS-PRVOMAJSKA d.d. uvođenjem IKT rješenja

Kratki opis projekta: Poduzeće ITAS – PRVOMAJSKA d.d. ostvarilo je bespovratnu potporu putem natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2 iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projekt Optimizacija poslovnih procesa poduzeća ITAS-PRVOMAJSKA d.d. uvođenjem IKT rješenja (KK.03.2.1.19.0409) obuhvaća ulaganja u nabavku IKT opreme i softvera za rad računala i uredsko poslovanje. Također, u sklopu projekta nabavlja se i u poslovanje implementira softver za CAD i CAE modeliranje te softver za programiranje CNC strojeva. Projektom je planirana i kupnja ERP sustav te edukacija zaposlenika za rad na istome. Ovim ulaganjem značajno će se ubrzati i poboljšati upravljanje poslovnim procesima, financijsko i operativno planiranje, optimizirat će se poslovne, proizvodne i komunikacijske aktivnosti. Veće proizvodne mogućnosti u kraćem roku omogućit će daljnji rast i razvoj odnosno plasman proizvoda poduzeća na nova domaća i strana tržišta, čime će se ostvariti prednost nad konkurencijom i povećati tržišni udio.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Uspješnom provedbom projekta, implementacijom i integracijom navedenih IKT rješenja značajno će se ubrzati i poboljšati upravljanje poslovnim procesima, projektom će se unaprijediti 10 poslovnih procesa unutar poduzeća ITAS – PRVOMAJSKA d.d. Sve navedeno će dugoročno dovesti do poboljšanja kvalitete proizvoda poduzeća, kraćih rokova isporuke i niže cijene te jednostavnije i kvalitetnije komunikacije kupaca s proizvođačem, lakšeg dobivanja povratnih informacija od kupaca, nižih troškova cjelokupnog održavanja sustava. Navedeno će značajno povećati brzinu i kvalitetu proizvodnje. Navedena investicija u skladu je sa svim strateškim ciljevima te će posljedično dovesti do rasta pozitivnih rezultata u poslovanju poduzeća.

Ulaganje će poduzeću omogućiti nova zapošljavanja, povećanje prihoda, smanjenje troškova proizvodnje, automatizaciju poslovnih procesa, transparentnost podataka, povećanje prepoznatljivosti poduzeća kao jednog od vodećih proizvođača alatnih strojeva u Republici Hrvatskoj, ali i u Europi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.367.454.70 kn, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 1.089.573,76kn.

EU sufinanciranje projekta: 642.848,52 kuna sufinanciranih putem Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: Navedeni projekt provodit će se u vremenu od 10.02.2020. godine i završit će do 10.10.2020. godine, odnosno predviđeno trajanje projekta je 8 mjeseci.

Kontakt osoba za više informacija: Više informacija o navedenom projektu dostupno kod člana projektnog tima na e-mail adresi: skustelega@itas.hr ili na broju telefona: +385 42 409 938.

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima: www.strukturnifondovi.hr i http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća ITAS PRVOMAJSKA d.d.