ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Kovačićeva 14,
42240 Ivanec
Naši proizvodi
Gum 220

GUM 220 UNIVERZALNA GLODALICA


Potrebe industrije za malim glodalicama za obradu srazmjerno malih izradaka na kojima ne treba vršiti obradu visokog učinka uz skidanje mnogo strugotine, diktirale su razvoj i preuzimanje u proizvodni program ove  porodice glodalica. Niska cijena u odnosu na mogućnosti obrade, male gabaritne mjere, mala ili dovoljna snaga za radove za koje su predviđene čine ove strojeve vrlo ekonomičnim. Usprkos malih gabarita , one su dovoljno kruto konstruirane tako da omogućuju točne i precizne radove.


Hodovi

uzdužni  x-os

mm

430

poprečni y-os

mm

200

visinski   z-os

mm

460

Stol

radna površina stola

mm

700x220

t-utori

mm

3/14x 63

Pogonski motor

Glavni motor

kW

  2,2

posmični (uzdužno kretanje)

Nm

12

Visinski

kW

0,37

Posmici

uzdužno

mm/min

do 800

visinski brzi hod

mm/min

do 1000

Vertikalna glava

hod pinole

mm

70

zakretanje glave

°

2x90

Hlađenje

 

Snaga motora pumpe       

kW

0,1

Radni prostor

Razmak površine stola do osi
horizontalnog vretena

 

 

mm

 

 

20-500   0-480

 

Razmak od osi horizontalnog
vretena do donje plohe brvna

 

 

mm

 

 

105

 

Naši proizvodi
>> Agitas
>> Gum 220
>> Uoza-55
>> Pah
>> Dgd 100
>> Osag
>> Sdd
>> Dg-100
Kontakt
Sva prava pridržana © 2010 Itas | Web izrada Abacus