ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Kovačićeva 14,
42240 Ivanec
Naši kapaciteti
Ličenje

  • Odmašćivanje
  • Kitanje
  • Brušenje
  • Špricanje
  • Konzerviranje
  • Kabina za ličenje: 7 x 5 x 3,5 m
  • Peć za sušenje: 5 x 2,7 x 3,5 m
Naši proizvodi
>> Agitas
>> Gum 220
>> Uoza-55
>> Pah
>> Dgd 100
>> Osag
>> Sdd
>> Dg-100
Kontakt
Sva prava pridržana © 2010 Itas | Web izrada Abacus