ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Kovačićeva 14,
42240 Ivanec
Naši kapaciteti
Kontrola

  • Kontrola alata i instrumenata
  • Kontrola reznog alata i naprava
  • Kontrola diobe
  • Kontrola hrapavosti povšine
  • Kontrola tvrdoće
  • Kontrola ozubljenja
  • Koordinatno mjerenje: 500 x 500 x 250 mm
  • Kontrola geometrije i točnost zadanih veličina
Naši proizvodi
>> Agitas
>> Gum 220
>> Uoza-55
>> Pah
>> Dgd 100
>> Osag
>> Sdd
>> Dg-100
Kontakt
Sva prava pridržana © 2010 Itas | Web izrada Abacus